Lợi thế của chúng tôi

Công ty được hỗ trợ bởi một đội ngũ mạnh mẽ của bộ phận thiết kế & công nghệ phụ trách các sản phẩm giàn giáo và ván khuôn thiết kế mới để tùy chỉnh theo các ứng dụng dự án khác nhau.

Dự án của chúng tôi

Apartment Project In The UK
Bridge Repair On QEW Expressway Project In Canada
Checking Project In Norway
Malaysia Shipyard Project
Detecting Scaffolding Project in Britain
Music Festival Stage Project
Project In America
Power Station Project In Australia